O společnosti

SELSKÝ GRUNT


Naše společnost byla založena v roce 1992. Všechny nabízené produkty sami vyrábíme, kontrolujeme tak celý výrobní proces a tím také výslednou kvalitu. Pro každý produkt jsme vyvinuli unikátní postup tak, aby splňoval kritéria jenž požadujeme

Prvním kritériem je kvalita. Nemůžete vyrábět kvalitní výrobek z nekvalitní suroviny. Používáme proto suroviny od osvědčených dodavatelů, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Naše produkty neustále testujeme, zkoušíme nové chutě, postupy i výrobky.

Druhým kritériem je jednotnost. Toto kritérium se vztahuje na důkladnou přípravu a velikost každé porce. Důkladná příprava znamená přesné zpracování, přesný výrobní postup a čas pro každý kus. Velikost porce pro nás znamená nutnost nákupu kvalitní kalibrované suroviny, aby jste Vy mohli svým zákazníkům nabízet stejnou porci.

Třetím je složení. Tomuto kritériu věnujeme zvláštní pozornost. Naše výrobky obsahují co nejmenší možné (při zachování požadovaných vlastností) množství konzervačních látek nebo aromat. Některé z našich výrobků, jako jsou kachní prsa, obsahují pouze maso a kuchyňskou sůl (i tak si zachovávají 3 měsíční trvanlivost při skladování do 5°C).

Čtvrtým kritériem je jednoduchost. Nízké skladovací nároky a jednoduchá příprava. Většina našich výrobků má 3 měsíční trvanlivost v případě skladování do 5°C a jejich příprava spočívá pouze ve vybalení a ohřátí. Ze samotného produktu lze vykouzlit vynikající pokrm, dochucovat dle fantazie, dopékat, fritovat, grilovat atd. Naše produkty se hodí pro opravdu jakoukoli formu finální úpravy, prostým ohřátím/dopečením získáte chutné jídlo bez námahy, ovšem v případě, že na ně budete nahlížet pouze jako na surovinu, nabízí se Vám neomezené možnosti jejich chutí, příprav a vzhledu (například zmíněná kachní prsa – pouze maso a sůl, žádné koření = žádné omezení).

Neustále se snažíme rozšiřovat portfolio našich produktů, zlepšovat jejich kvalitu a vlastnosti.
Již nyní máme zákazníky, kteří vaří pouze z našich produktů, reagujeme na jejich podněty a připomínky. A tito zákazníci nám jasně říkají, že jdeme správným směrem.

Projekty spolufinancované EU

Název projektu: Nákup nových technologií pro KMS spol. s.r.o.
Stručný popis: V rámci tohoto projektu proběhla investice do zařízení směřující k modernizaci zařízení pro zpracování masa a balení masa ve firmě KMS spol. s.ro. Byly pořízeny rozmrazovací a plnicí zařízení a dopravní prostředky s cílem zajistit potřebnou kapacitu, zlepšit hygienickou úroveň, zrychlit tok surovin a zajistit plnou shodu s požadavky na moderní maso-zpracující závody.

Název projektu: Modernizace zpracovatelského provozu KMS spol. s.r.o.
Stručný popis: Projekt je zaměřen na vývoj a optimalizaci způsobu zpracování, tepelného opracování a balení masných výrobků. V rámci projektu byly pořízeny stroje na etiketování, balení a tepelné opracování a dopravní prostředek. Cílem projektu je rozšíření portfolia tepelně opracovaných balených masných výrobků díky pořízení nové technologie.